Terminy rozliczeń 

W prowadzeniu biznesu ważne jest dostarczanie dokumentów oraz realizowanie wpłat w wyznaczonym terminie. Zadbamy o to, aby wszystkie materiały były gotowe przed czasem, a swoich klientów informujemy o nadchodzących terminach i wysokości koniecznych opłat. Poniżej znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Terminy rozliczeń z Urzędem Skarbowym:

  • PIT i CIT – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • VAT – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

Terminy rozliczeń z ZUS:

  • Składki ZUS za płatników posiadających osobowość prawną – do 15-GO,
  • Składki ZUS dla pozostałych płatników – do 20 dnia miesiąca.

Harmonogram rozliczeń podatkowych w naszym biurze:

  • do ostatniego dnia miesiąca kompletują Państwo faktury i uzgodnione dokumenty,
  • do 10 dnia miesiąca dostarczacie/odbieramy czy też wczytujecie Państwo skany dokumentów do Portalu Biura,
  • do 20 dnia miesiąca wysyłamy Państwu na Portalu Biura wynik podatkowy, kwoty podatków i VAT do zapłaty wraz z numerami kont,
  • do 30 dnia miesiąca wysyłamy elektroniczną fakturę za swoje usługi za miesiąc poprzedni.

kartki kalendarza

długopis i kalkulator