Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgowości firmy w postaci księgi przychodów i rozchodów jest jedną z uproszczonych form prowadzenia ewidencji transakcji, które wykonywane są w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ten sposób dedykowany jest dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz firm działających w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Celem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest rejestrowanie wszystkich operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Ewidencja ta jest jednocześnie podstawą do wyliczenia zobowiązań podatkowych, które ciążą na przedsiębiorcy. W ramach naszych usług oferujemy

  • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
  • przygotowanie deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji w celu rozliczenia podatku VAT,
  • roczne rozliczenie firmy.

Pomagamy małym przedsiębiorcom w rzetelnym i sprawnym wywiązywaniu się z obowiązków prawnych, które nakładają na nich obowiązujące przepisy. Nie są Państwo zadowoleni ze współpracy z dotychczasowym biurem rachunkowym? Udzielimy pomocy w przeniesieniu dokumentów, zweryfikujemy otrzymaną dokumentację i przejmiemy wszystkie zadania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

wartości w tabeli